Tisvilde Hegn – besøg en af Danmarks største skove

Det største sammenhængende naturområde i Halsnæs er Melby Overdrev, Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn. Hos Naturstyrelsen er alle tre områder en del af sidstnævnte, men her vil jeg koncentrere mig om den del, de fleste forbinder med Tisvilde Hegn: Området nord for Asserbo Slotsruin.

Tisvilde Hegn er et skov- og naturområde helt for sig selv. Skabt af den store sandflugt er landskabet kuperet og alsidigt med en overvældende artsrigdom.

Her er bøgetræer, nåletræer og massevis af fyrretræer, der også udgør en af Tisvilde Hegns største seværdigheder: Troldeskoven. Det lille område tæt på kysten består af underligt krogede fyrretræer, der ville være perfekt som location til en eventyrfilm.

Træerne er over 200 år gamle, og deres noget specielle form har de fået af vind og vejr kombineret med en invasion af fyrreviklerlarver, der lever af nåle, knopper og træets skud.

Ikke langt fra Troldeskoven ligger endnu et interessant område. Ved Harehøjene kan du se en lille håndfuld af Tisvilde Hegns mange gravhøje. I bronzealderen blev især vigtige personer begravet i egetræskister, der blev dækket af græstørv, men det var så stort et arbejde, at mange gravhøje blev genbrugt.

Ved Harehøjene er det helt tydeligt, hvordan sandflugten for mange hundrede år siden skabte det kuperet landskab. Ad trapper kan du bestige højen, hvorfra der er en storslået udsigt over trætoppene.

Du vil sandsynligvis også bemærke en helt anden vegetation end den, du kommer fra. I skovens lavninger kan du opleve smukke tæpper af skriggrønt mos, mens det er tørt på toppen af den gamle sandbanke.

Endnu et sted du kan se spor efter sandflugten, der lukkede udløbet til den daværende fjord og skabte Arresø, er ved Enebærdalen. Her er kun få træer, men til gengæld enebær, der elsker den sandede jord.

Et af Trodeskovens ejendommelige træer

Tisvilde Hegn er også spændende historie

Stendysser og gravhøje fra bronzealderen vidner om aktivitet i området for mange tusinde år siden. Også senere var Tisvilde Hegn beboet. F.eks. ved Asserbo Slotsruin, hvor der engang lå et kloster. Senere blev bygningerne overtaget af først Biskop Absalon og herefter kongen.

Et andet sted, hvor tidligere beboelse er tydelig er ved landsbyen Torup, der blev offer for sandflugten i 1500-tallet. Byens gårde blev begravet i sand og først fundet igen i 1958.

I Tisvilde Hegns nordlige del ligger Helenekilde, der fra 1200-tallet og flere hundrede år frem var kendt for sit helbredende kildevand. Helene skulle angiveligt være en svensk kvinde, men der er uenighed om, hvem hun egentlig var.

Ifølge sagnene blev hun slået ihjel og kastet i havet. Liget kom dog tilbage på land igen båret på en sten, hvorfra der udsprang en kilde. Helenekilde var berømt og selv Christian 4. besøgte kilden.

Populære Tisvilde Hegn

Alle synes at holde af Tisvilde Hegn. Vandrere, motionister og mountainbikere valfarter til skoven, og selvom den er stor, så kan der her og der være trængsel. Det gælder især på de store stier, der bliver krydset af det etablerede mountainbikespor.

Heldigvis er det bare om at søge ud på de små stier, hvor du til gengæld nemt kan fare vild. Du kan med fordel downloade Naturstyrelsen turfolder, hvor de fleste stier er afmærket. Også på Google Maps kan du finde de fleste stier.

Du kan parkere ved Asserbo Slotsruin på Bisp Absalons Vej 28, 3300 Frederiksværk. Selvom postnummeret er Frederiksværk, så ligger Tisvilde Hegn faktisk i Gribskov Kommune.

Kort over Halsnæs

Billeder fra Tisvilde Hegn

Gravhøje ved Harehøje
Udsigt over trætoppene ved Harehøje
Smukt mostæppe i skovbunden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *